Suomeksi
FöRSTA SIDAN INFORMATION VILLKOR FöR KöP OM FöRETAGET KöPKORG TILL KASSAN REGISTRERA DIG LOGGA IN
Betalningssätt
Paytrail
Villkor för köp
Följande villkor gäller köp gjorda vid CD-Dreams webbutik, www.cd-dreams.fi.
Uppgivning av personuppgifter
Personuppgifter vid beställning: I samband med beställningen skall kunden uppge e-postadress, postadress, namn, telefonnummer och födelsetid för att CD-Dreams skall kunna fullfölja beställningen, samt lämna sitt samtycke att CD-Dreams inför personuppgifterna i sitt kundregister.
Uppgivande av personuppgifter: Varje person som beställer produkter via CD-Dreams webbutik, www.cd-dreams.fi, måste korrekt uppge sina personuppgifter för att leverans och kundservice skall kunna verkställas.
Samtycke: Varje person som beställer samtycker att dennes personuppgifter som uppges vid beställning sparas i CD-Dreams kundregister.
Handhavande av personuppgifter: Personuppgifterna handhas enligt den Finska dataombudsmannens rekommendationer och i enighet med den Finska lagen om personuppgifter. Personuppgifterna överlåts ej till tredje part.
Registerutdrag: För mera information om CD-Dreams hantering av personuppgifter, läs registerutdraget.
Beställning
Bindande avtal: Vid beställningen binder sig kunden till de aktuella avtal som berör användningen av webbutiken, leverans av produkten och behandlingen av personuppgifter för beställning från CD-Dreams webbutik, www.cd-dreams.fi.
Beställningssätt: Beställning kan endast ske från webbplatsen, www.cd-dreams.fi, genom att använda sig av beställningsfunktionen i webbutiken.
Bekräftelse på mottagen beställning: Efter beställningen skickas ett e-postmeddelande till angiven e-postadress som bekräftar att CD-Dreams har mottagit beställningen
Priser
Priser: De angivna priserna innehåller moms 22%, men inte leveransavgiften.
Angivet pris: Produktpriset är det som vid tidpunkten för beställningen är angivet i CD-Dreams prislista på webbadressen www.cd-dreams.fi. Priserna gäller endast köp från webbutiken.
Leveransavgifter: För leverans av beställda produkter uppbärs leveransavgift: för CD- och DVD-skivor 2,90 €, för vinyler 6,90 €. Boxarnas leveransavgift varierar mellan 2,90 € och 6,90 € beroende på produktens storlek.
Tekniska fel i prissättningen: I självklara fel i prissättningen kan CD-Dreams hänvisa till ett mänskligt misstag eller tekniskt fel. Detta gäller t.ex. fall där priset är så fel att kunden borde ha förstått att ett fel i prissättningen inträffat, t.ex. att en 20 euros CD-skiva säljs för 2 euro eller 20 cent.
Betalningsvillkor
Direktbetalning via bankens nättjänst: Betalning kan endast ske via Nordeas, Aktias, Andelsbankens, Sampos och Handelsbankens e-betalningstjänster. Du behöver vara kund hos respektive bank och inneha Internet-bankens identifikationer för att kunna fullfölja beställningen.
Tidpunkt för betalning: Med bankernas direktbetalningstjänst kräver vi att betalningen erläggs direkt vid beställning. Obetalda beställningar annulleras efter 7 dagar.
Betalning kräver kundförhållande vid bank: För att kunna slutföra en beställning måste ni vara kund vid någon av de banker vars e-betalning CD-Dreams infört avtal med.
Leverans
Leveranstid: CD-Dreams levererar beställda produkter med 1-2 dagars behandlingstid. Till detta tillkommer normal tid för posten att leverera de beställda produkterna till kunden. Vänligen kontakta CD-Dreams om försändelsen tar mer än 7 dagar. För ovanliga importprodukter är leveranstiden vanligen 2-3 veckor.
Leveranssätt: Leverans sker via postförsändelse om ej annat har överenskommit med kunden.
Leverans till utlandet: CD-Dreams säljer endast till personer som är bosatta inom Finlands gränser, med en postadress i Finland.
Leveransbekräftelse: Ett e-postmeddelande skickas efter beställning med information om beställd produkt och leveransuppgifter.
Ansvar vid leverans: Under leveransen till kunden står CD-Dreams ansvarig om varan skadas. Meddela direkt till CD-Dreams via telefon eller e-post om så skett.
Upphävning av beställning
Ångerrätt: CD-Dreams följer konsumentskyddslagen och konsumentombudsmannens bestämmelser angående webbhandel. Kunden har rätt att inom 14 dagar återlämna produkten och erhålla köpesumman tillbaka. CD-Dreams betalar postavgiften för returen.
Returneringsrätt: Ångerrätten gäller endast oanvända och återförsäljbara produkter. Vid tydliga spår av användning eller öppning av förseglad produkt ges inte rätt till upphävning av beställning.
Förfarande vid användning av ångerrätt: Skicka alltid produkten tillbaka i samma förpackning som ni emottog den i eller i motsvarande förpackning som skyddar produkten på ett tillfredställande sätt.
Återbäring av köpesumma: Återbäringen av köpesumman vid ångerrätt kan ta minst 1-2 veckor. Om inte köpesumman återbärs inom utsatt tid, tag genast kontakt med oss. Kom ihåg att vi inte ger ångerrätt för produkter som synligt blivit använda eller tärda och inte är dugliga för återförsäljning.
Reklamation
Fel vid leverans: Om fel produkt erhålls byter vi ut den till den rätta endast om den produkten ni fick inte är använd eller öppnad.
Åtaganden vid skadad produkt: Om produkten ni beställt är trasig eller obrukbar kontakta genast CD-Dreams. CD-Dreams står för kostnaderna för utbyte till felfri produkt eller utnyttjande av ångerrätt.
Åtaganden vid skadad leverans: CD-Dreams ansvarar för skada som uppstått vid leverans till kunden. Tag genast kontakt med CD-Dreams om varan ni beställt är skadad vid leveransen.
Ändring av avtalsvillkor
Rätt till ändring: Rätten till ändring av avtal i bibehålls om ändringar av konsumentskyddslagen eller rekommendationer från konsumentombudsmannen kräver det.
Efter beställning: Eventuella ändringar i villkoren gäller inte beställningar som är gjorda före ändringstidpunkten.
Köpkorgen
Din köpkorg är tom
Vi rekommenderar
Dynazty
Firesign (Digi)
18.50 €
Timo Tolkki's Avalon
The Enigma Birth
20.00 €
Raintimes
Raintimes
18.50 €
Cryonic Temple
Deliverance (Digi)
18.50 €
Gibbons F Billy
The Big Bad Blues
19.50 €
Ad Infinitum
Chapter II Legacy
24.00 €